Algemene voorwaarden

Algemene & privacy voorwaarden

Kies ZELF:

• Voorwaarden voor een wereld in balans

ALLES is jouw eigen-wijs-heid & verantwoordelijkheid.

The right to copy: met de beste intentie voor het hoogste goed (voor het geheel) mag ALLES van deze website worden overgenomen en/of op welke wijze dan ook worden gereproduceerd zonder mondelinge of schriftelijke toestemming van ons. Bedank vooral DE bron … niet • h o o l i m o o l i • ; -) … in – spiratie lijkt namelijk niet voor niets veel op in spirit. Heb je iets gezien waarvan je denkt … dit komt mij toe. Neem dan even contact met ons op. Het is nooit onze intentie om het gedachtengoed van andere op een verkeerde manier te gebruiken. The right to copy is voor sommige ook een grote stap, als jij hier nog niet klaar bent dan respecteren we dat.

AL het bovenstaande geldt uiteraard ook voor ons.

Wij geloven dat we zo samen kunnen (op)groeien naar een wereld in balans.

• Voorwaarden van de huidige wereld

ALLES wat wij doen is met als focus jou te inspireren, we hebben nooit invloed/zijn nooit verantwoordelijk op/voor jouw keuze van waarheid hiervan, op jouw interpretatie van je inspiratie, dat wat het met je doet of dat wat je ermee doet, we hopen vooral DAT het je inspireert. De verantwoordelijkheid/waarheid en de wijsheid ligt altijd bij jou.

Al onze tastbare producten en tools zijn door ons in super precisie met de hand gemaakt of met zeer nauwkeurige zorg samengesteld. Op alle details wordt gelet en zelfs de intentie wordt bij elk product dat door onze handen gaat nog extra gevoeld, gecheckt & meegeven. Als het niet 100 % goed voelt voor ons, klopt het zeker niet voor de ontvanger. Als we iets opsturen proberen we dit zo goed en fijn mogelijk in te pakken om het heel en als een kado bij je te laten aankomen. Mocht er toch iets met de verzending zijn misgegaan of je bent om een of andere rede toch niet tevreden, dan horen we het graag en zoeken we samen een oplossing. Samen komen we er altijd uit. De verzendkosten worden altijd aangegeven als de producten via de webshop te koop worden aangeboden of met je afgestemd als de aankoop op een andere manier heeft plaatsgevonden.

Al onze diensten die we aanbieden zijn door ons met super precisie doorvoelt en afgestemd. We beweren NOOIT het antwoord te weten. Onze focus is om te inspireren om je-ZELF te ervaren. We vertrouwen er ook 100% op dat alles perfect is zoals het is. Dit betekent dat jouw beleving ook precies goed is, ook als deze niet overeenkomt of kwam met je verwachting(en) die je hebt of had. Wij zien dit altijd als voeding. Blijf jouw ervaringen open en transparant delen met ons dan kunnen we allemaal blijven groeien.

Kies ZELF:

Privacy verklaring voor een wereld in balans

Voor een wereld in balans geloven we dat delen overvloed creëert … uiteraard heeft het delen van privézaken meer verdieping nodig, iedereen heeft daar een ander gevoel bij en maakt andere keuzes, gelukkig hebben we allemaal een vrije wil.

Jouw persoonlijke gegevens behandelen we daarom heilig en we gebruiken deze alleen waar het hoogstnoodzakelijk is voor verbinding en doen dit het liefst in overleg. Wij staan zo veel mogelijk/altijd stil of de intentie van het gebruik van jouw gegevens klopt. Klopt er toch voor jou iets niet, dan klopt het automatisch ook niet voor ons en veranderen of wissen we direct je gegevens, blijf dus altijd jouw gevoel delen, dan komen we er vast samen uit. Vertrouwen hebben en houden in elkaar is voor ons het belangrijkste.

We geloven dat we zo samen kunnen (op)groeien naar een wereld in balans.

• Privacy verklaring huidige wereld

• h o o l i m o o l i • is een onderneming gespecialiseerd om jouw ZELF te ervaren.
Contactpersonen: Yvette van Gemert & Jelske de Beer
Adres: Tovermolen 19, 5629 LH Eindhoven

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Heb je vragen, wil je meer informatie over deze privacyverklaring of heb je de indruk dat de gegevens die je aan • h o o l i m o o l i • verstrekt niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via het e-mailadres info@hoolimooli.nl.

Persoonsgegevens

• h o o l i m o o l i • verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (dus o.a. wanneer je een bestelling plaatst, een profiel aanmaakt, het contact formulier invult of je inschrijft voor de nieuwsbrief). De volgende gegevens worden door • ho o l i m o o l i • verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

• h o o l i m o o l i • heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@hoolimooli.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Doel verzameling persoonsgegevens

• h o o l i m o o l i • verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van je bestelling en de betaling
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om contact op te nemen wanneer dit nodig is om de aangeboden diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

• h o o l i m o o l i • monitort eventueel het surfgedrag van de bezoeker op de website om daarmee de website te verbeteren en af te stemmen op de voorkeuren van de bezoeker.

• h o o l i m o o l i • neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van • h o o l i m o o l i •) tussen zit.

Hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard

Je persoonsgegevens worden door • h o o l i m o o l i • niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van de persoonsgegevens met derden

• h o o l i m o o l i • verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van • h o o l i m o o l i •:

  • webhosting en e-mail
  • WordPress I website, contactformulieren, reacties
  • Cookies en vergelijkbare technieken

Om inzichtelijk te krijgen wie de website bezoekt, hoe de gebruiker zich op de website gedraagt en welke pagina’s er worden bezocht, kan gebruik worden gemaakt van een statistiek systeem. Dit is een gebruikelijke manier om statistische gegevens voor de website te verzamelen, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de gebruikerservaring van de website. De informatie die hieruit voortkomt, via cookies (zoals IP-adressen, browser type en bezochte pagina’s) wordt zo anoniem mogelijk verzameld, wordt niet verstrekt aan derden en is niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens. Momenteel gebruikt • h o o l i m o o l i • alleen technische en functionele cookies en/of analytische cookies op de website die geen inbreuk maken op jouw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website voor jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden, de website correct werkt en geoptimaliseerd blijft. Je kunt de cookies uitschakelen door gebruik te maken van de instellingen van je internetbrowser. Stel je browser zo in dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van je internetbrowser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door • h o o l i m o o l i • en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hoolimooli.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe je persoonsgegevens worden beveiligd

• h o o l i m o o l i • neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hoolimooli.nl